Voor meer informatie of een kantoor in uw regio

Neem contact op

Wat doet een volmachtbedrijf?

NLG Verzekeringen is gevolmachtigd agent. Wij zijn aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Gevolmachtigde Assurantiebedrijven (NVGA). Op deze pagina leggen wij uit wat wij doen en waarom uw verzekeringsadviseur heeft gekozen om met ons samen te werken.

Wat is een gevolmachtigd agent?

Een gevolmachtigd agent is een professionele financieel dienstverlener die de bevoegdheid (‘volmacht’) heeft om namens een of meerdere verzekeraars of banken rechtstreeks op te treden. Een gevolmachtigd agent doet bijna alles wat een verzekeraar ook doet. Bijna, want hij draagt geen financiële risico’s. Dat is wettelijk zo geregeld. Een gevolmachtigd agent heeft een eigen vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Wat is het voordeel voor mij als consument?

Een financieel dienstverlener die gevolmachtigd agent is, biedt u tal van voordelen. Hij behandelt, accepteert en verwerkt aanvragen voor verzekeringen volledig zelfstandig. Dus zonder tussenkomst van verzekeraars. Dat is sneller en efficiënter. U loopt daarbij geen enkel risico: verzekeraars zijn gebonden aan wat de financiële dienstverlener als hun gevolmachtigd agent met u heeft afgesproken.

En bij schade?

De gevolmachtigd agent regelt de schade ook allemaal zelf. Wel zo fijn als u goede, snelle en persoonlijke service wenst zonder bureaucratische omwegen.

Schade melden

Levert de gevolmachtigd agent ook maatwerk?

Maatwerk is bij NLG Verzekeringen ook mogelijk. Of het nu gaat om het verzekeren van een auto of wagenpark, een woonhuis of fabriekscomplex, een individuele of collectieve verzekering, NLG Verzekeringen kan het juiste financiële product leveren. 

Hoe kan ik zien of ik een volmachtproduct heb?

Heel eenvoudig. De polis of overeenkomst is in dat geval ondertekend door de gevolmachtigd agent zelf. Dat doet hij namens een of meer verzekeringsmaatschappijen. Die worden ook wel risicodragers genoemd en staan apart op de polis of overeenkomst vermeld. Is het er meer dan één, dan wordt hun aandeel vermeld.

Is een volmachtproduct even goed als een maatschappijproduct?

Ja. De risicodragers zijn immers altijd bekende maatschappijen. Bij uw aanvraag, polisbeheer en schadeafwikkeling heeft u echter maar met één vertrouwde dienstverlener te maken.

Moet ik een gevolmachtigd agent extra betalen voor zijn diensten?

Nee. Gevolmachtigd agenten nemen verzekeraars en banken veel werk uit handen. Daarvoor ontvangen zij van deze partijen een aparte vergoeding. U betaalt niets extra’s.

Hoe onafhankelijk is NLG Verzekeringen?

NLG Verzekeringen heeft een volmacht van meer dan tien verzekeraars. Daar kunnen wij  zelfstandig voor optreden. Maar we zijn niet verplicht om financiële producten onder te brengen bij deze partijen.