Voor meer informatie of een kantoor in uw regio

Neem contact op

Klachten

Ons kantoor besteedt voortdurend grote zorg aan de kwaliteit van onze dienstverlening. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent.

Klachtenprocedure

Wanneer u niet tevreden bent over onze dienstverlening, horen we dat graag van u. Klachten over onze dienstverlening nemen wij zéér serieus. Klik op onderstaande links voor meer informatie of vul direct het klachtenformulier in.

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening

Wij zijn aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Indien uw klacht naar uw inzicht niet afdoende behandeld wordt, dan kunt u uw klacht voorleggen aan het Kifid. Bezoek de website www.kifid.nl voor meer informatie over de procedure en de contactgegevens.