Voor meer informatie of een kantoor in uw regio

Neem contact op

Klantbelang centraal

Omdat wij geen enkele binding hebben met aanbieders van financiële producten, kunnen wij de zekerheid bieden van onafhankelijke, betrouwbare dienstverlening en advisering.

NLG Verzekeringen B.V. is opgericht door een aantal onafhankelijke en solide advieskantoren. Deze advieskantoren werken volledig zelfstandig en zijn autonoom werkzaam voor de eindklant, zowel de particulier als de zakelijke klant. NLG treedt inmiddels op als gevolmachtigde van een groot aantal verzekeringsmaatschappijen. Wij houden ons bezig met het accepteren en administreren van verzekeringen, en het afhandelen van schades die op deze verzekeringen worden gemeld. Wij zijn een efficiënte schakel tussen verzekeraar en het advieskantoor. Wij treden zelf niet op als bemiddelaar of adviseur in verzekeringen. Daarvoor verwijzen wij u naar de bij ons aangesloten assurantiekantoren. Dicht bij de klant!

Verzekeringsproducten

Wij bieden via de advieskantoren hun klanten eenvoudige en transparante producten die aan hun wensen voldoen. Proposities worden in de praktijk getoetst en veranderingen in de wensen en behoeften van klanten worden nauwgezet in kaart gebracht, zodat hierop kan worden ingespeeld. Voor eventuele doelgroepen van de advieskantoren maken wij speciale verzekeringsoplossingen.
We verbeteren daarnaast voortdurend de dienstverlening aan klanten en aan de advieskantoren die hen adviseren.

Klanttevredenheid

De tevredenheid van klanten en intermediairs wordt nauwlettend gemonitord door het meten van feedback. Dit gebeurt rechtstreeks en op vele manieren door de advieskantoren. Daarnaast streven we ernaar de organisatiestructuur klein en overzichtelijk te houden, zodat we snel kunnen reageren op veranderende marktomstandigheden en gewijzigde klantbehoeften.

Onafhankelijk

Omdat wij geen enkele binding hebben met aanbieders van financiële producten, kunnen wij de zekerheid bieden van onafhankelijke, betrouwbare dienstverlening en advisering. En wanneer onze klanten onverhoopt schade hebben, dan laten wij ze niet in de kou staan.