Voor meer informatie of een kantoor in uw regio

Neem contact op

Klantbelang centraal

Omdat wij geen enkele binding hebben met aanbieders van financiële producten, kunnen wij de zekerheid bieden van onafhankelijke, betrouwbare dienstverlening en advisering.

Klantbelang centraal bij NLG Verzekeringen

NLG Verzekeringen B.V. is opgericht door een aantal onafhankelijke en solide advieskantoren. Deze advieskantoren werken volledig zelfstandig en zijn autonoom werkzaam voor de eindklant, zowel de particulier als de zakelijke klant. NLG treedt inmiddels op als gevolmachtigde van een groot aantal verzekeringsmaatschappijen. Wij houden ons bezig met het accepteren en administreren van verzekeringen, en het afhandelen van schades die op deze verzekeringen worden gemeld. Wij zijn een efficiënte schakel tussen verzekeraar en het advieskantoor. Wij treden zelf niet op als bemiddelaar of adviseur in verzekeringen. Daarvoor verwijzen wij u naar de bij ons aangesloten assurantiekantoren. Dicht bij de klant!

Verzekeringsproducten

Wij bieden via de advieskantoren hun klanten eenvoudige en transparante producten die aan hun wensen voldoen. Proposities worden in de praktijk getoetst en veranderingen in de wensen en behoeften van klanten worden nauwgezet in kaart gebracht, zodat hierop kan worden ingespeeld. Voor eventuele doelgroepen van de advieskantoren maken wij speciale verzekeringsoplossingen. We verbeteren daarnaast voortdurend de dienstverlening aan klanten en aan de advieskantoren die hen adviseren.

Welke kosten brengen wij in rekening?

Wij brengen poliskosten in rekening bij het afsluiten, wijzigen en verlengen van een verzekering. Hieronder ziet u de poliskosten vanaf 1 juni 2024 voor een nieuwe of gewijzigde verzekering:

  • € 7,86 (€ 6,50 plus 21% assurantiebelasting) voor een nieuwe of gewijzigde verzekering van particuliere relaties (exclusief motorrijtuigverzekeringen)
  • € 9,68 (€ 8,00 plus 21% assurantiebelasting) voor een nieuwe of gewijzigde motorrijtuigverzekering
  • € 12,50 (€ 10,33 plus 21% assurantiebelasting) voor een nieuwe polis, voor een wijziging of tussentijdse beëindiging van de verzekering van zakelijke relaties
  • € 12,50 (geen assurantiebelasting van toepassing) voor nieuwe polissen, wijzigingen of tussentijdse beëindigingen van inkomensverzekeringen

Daarnaast brengt NLG Verzekeringen een servicevergoeding in rekening voor het periodiek incasseren of verlengen van uw verzekering. Voor nieuwe verzekeringen bedraagt deze servicevergoeding € 0,50 per betaaltermijn. Voor reeds lopende verzekeringen bedraagt deze € 0,35 per termijn. Jaarlijks zal deze servicevergoeding worden geïndexeerd.

Klanttevredenheid

De tevredenheid van klanten en intermediairs wordt nauwlettend gemonitord door het meten van feedback. Dit gebeurt rechtstreeks en op vele manieren door de advieskantoren. Daarnaast streven we ernaar de organisatiestructuur klein en overzichtelijk te houden, zodat we snel kunnen reageren op veranderende marktomstandigheden en gewijzigde klantbehoeften. Hieronder leest u meer over onze klachtenprocedure.

Onafhankelijk

Omdat wij geen enkele binding hebben met aanbieders van financiële producten, kunnen wij de zekerheid bieden van onafhankelijke, betrouwbare dienstverlening en advisering. En wanneer onze klanten onverhoopt schade hebben, dan laten wij ze niet in de kou staan.

Reactietermijn

Hoe lang duurt het voordat u een reactie krijgt op uw vraag, informatieverzoek, schademelding of klacht? In onderstaande tabel vindt u de afgesproken maximale reactietermijn. Natuurlijk streven wij en onze aangesloten advieskantoren altijd naar een zo snel mogelijke reactie.

Bij onvoorziene situaties zoals een grote storm of ramp kan de reactietermijn langer zijn.

Onderwerp Reactietermijn
Beantwoorden van informatieverzoeken over bestaande en nieuwe verzekeringen. Binnen 10 werkdagen
Accepteren van nieuwe verzekeringen en het wijzigen van en opzeggen van bestaande verzekeringen. Binnen 10 werkdagen
Verstrekken van verzekeringsdocumenten, zoals polisbladen en verzekeringsbewijzen. Binnen 10 werkdagen
Schadebehandeling Binnen 10 werkdagen
Verzekeringsuitkering Binnen 10 werkdagen
Klachtbehandeling Binnen 10 werkdagen

Bereikbaarheid

Omdat wij geen enkele binding hebben met aanbieders van financiële producten, kunnen wij de zekerheid bieden van onafhankelijke, betrouwbare dienstverlening en advisering. En wanneer onze klanten onverhoopt schade hebben, dan laten wij ze niet in de kou staan.

U kunt tijdens kantooruren contact met ons opnemen via de telefoonnummers op deze pagina (lokaal tarief en eventuele kosten voor het gebruik van een mobiel nummer). U krijgt dan direct een van onze medewerkers aan de lijn zonder tussenkomst van een keuzemenu. De wachttijd is meestal korter dan 2 minuten. Voor spoedeisende en dringende zaken kunt u altijd contact opnemen met uw adviseurs. Indien u teruggebeld wilt worden kunt u een mail sturen naar uw adviseur.

Let op: heeft u te maken met schade door ziekte, overlijden, pech of ongeval? Neem dan eerst contact op met de alarmcentrale van uw motorrijtuigenverzekering of reisverzekering.