Voor meer informatie of een kantoor in uw regio

Neem contact op

Informatie voor verzekerden

Bij NLG Verzekeringen werken we met volmachten van veel verzekeraars. Het grote voordeel is dat het volmachtbedrijf maatwerk levert en sneller handelt bij de acceptatie. Ook is de schadeafhandeling adequater.

Zekerheid

Formeel blijft de verzekeraar in wiens volmacht de verzekering is gesloten de risicodrager. Feitelijk doet een volmachtbedrijf ook precies hetzelfde als een verzekeraar: offertes uitbrengen, verzekeringen accepteren, polissen opmaken, premies incasseren en schades afwikkelen. Wanneer u een verzekering afsluit bij een volmachtbedrijf als NLG Verzekeringen, dan heeft u dezelfde zekerheid als wanneer u de verzekering rechtstreeks bij de verzekeraar afsluit.

Maatwerk

NLG Verzekeringen kan meer maatwerk leveren, omdat de administratie veel flexibeler is dan die van een verzekeraar. Hierdoor kunnen wij eenvoudiger aansluiting zoeken bij de uitkomsten van risicoanalyses van adviseurs.

Maatwerk kan ook betrekking hebben op een grote groep verzekeringen. Het kan ook zijn dat we voor een groep cliënten het ideale eigen product samenstellen en dat vervolgens inkopen. Een voorbeeld hiervan is het NLG privé-pakket.

Efficiënte processen

De administratie van uw adviseur sluit naadloos aan op de administratie van NLG Verzekeringen. Hiermee voorkomen we veel dubbel werk. De polis wordt sneller opgemaakt en de kans op fouten vermindert sterk. Het vergroot ook de mogelijkheden voor online beheer van polissen, waardoor de hoeveelheid administratie wordt teruggedrongen. Uw adviseur kan zo zijn tijd besteden aan het advies en het bewaken van uw belangen.