Voor meer informatie of een kantoor in uw regio

Neem contact op

Inschrijving AFM en Kifid

Autoriteit Financiële Markten

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) controleert  financiële instellingen of ze aan de wettelijke eisen zoals neergelegd in de Wet op het financieel toezicht (Wft) voldoen. Wij zijn ingeschreven bij de AFM met nummer 12046960.

 

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening

Wij zijn aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) onder nummer 300.017550. Indien uw klacht naar uw inzicht niet afdoende behandeld wordt, dan kunt u uw klacht voorleggen aan het Kifid. Bezoek de website www.kifid.nl voor meer informatie over de procedure en de contactgegevens.