Voor meer informatie of een kantoor in uw regio

Neem contact op

Download uw polisvoorwaarden

In de polisvoorwaarden leest u onder meer over de rechten en plichten voor u en de verzekeraar. U kunt de voorwaarden via deze pagina inzien en downloaden.

Polisvoorwaarden

NLG Verzekeringen is een volmachtbedrijf. Formeel blijft de verzekeraar in wiens volmacht de verzekering is gesloten de risicodrager. Daarom gelden de polisvoorwaarden van de betreffende verzekeraar voor uw verzekering. U vindt deze polisvoorwaarden via onderstaande module.

De polisvoorwaarden van alle verzekeraars kunt u ook inzien en downloaden via www.polisvoorwaardenonline.nl

Wat staat er in de polisvoorwaarden?

Een verzekering is een contract tussen u en de verzekeraar. Dit contract is vastgelegd in een polisblad en polisvoorwaarden. In de polisvoorwaarden leest u onder meer over de rechten en plichten voor u en de verzekeraar.