· Door Marieke Pischkur · In

Bedrijfsverzekeringen

Jaarlijks wijzigen risico’s, verzekeringstarieven en uw wensen. Wij adviseren en ondersteunen u in het regelen van passende verzekeringen, goede voorwaarden, marktconforme premies en een adequate afhandeling bij (schade)uitkering.

Alle kantoren die bij NLG zijn aangesloten zijn tevens gespecialiseerd in het adviseren van zowel grootzakelijke als mkb ondernemers en zzp-ers op het gebied van bedrijfsverzekeringen. Bedrijfsverzekeringen zijn bedoeld om de risico's voor uw bedrijf te dekken.

Het gaat bijvoorbeeld om de volgende verzekeringen:

  • Bedrijfsschadeverzekering, bij bedrijfsstilstand door bijv. brand- of waterschade.
  • Motorrijtuigenverzekeringen, ook voor uw wagenpark.
  • Bedrijfs-, beroeps-, of bestuursaansprakelijkheidsverzekeringen.
  • Gebouwen- en inventarisverzekeringen
  • Goederenverzekeringen
  • Export en kredietverzekeringen

Ja, ik wil goed verzekerd zijn.